W wyniku drgań pochodzących z zewnątrz, czy zmian w temperaturze ścian często możemy zaobserwować w naszych pomieszczeniach rysy bądź pęknięcia. Najczęściej pojawiają się one przy narożnikach, ościeżach i przy łączeniach ścian nośnych z dobudówkami. Płytkie pęknięcia na powierzchni ścian o większej szerokości, jak i odklejające się tapety wskazują na nieodpowiednie użycie chemii budowlanej lub na jej brak. Jak postępować w takiej sytuacji i jak odnowić uszkodzone ściany?

Niewielkie ubytki w ścianie

Niewielkie ubytki takie jak rysy i spękania najczęściej pojawiają się w nowo zbudowanych domach. Rysy najczęściej nie są groźne, powstają, gdy zabraknie odpowiedniej ilości wody w pierwszym okresie wiązania. Mogą się jednak one przekształcić w większe spękania.

  • Szpachlowanie rys

Niewielkie, punktowe pęknięcia przed naprawą należy poszerzyć, a następnie dokładnie oczyścić z tynku i nagromadzonego pyłu. Zastosowany grunt powinien wzmacniać podłoże poprawiając przyczepność nanoszonych produktów. Brakujące tynki należy uzupełniać tym samym materiałem lub innym o zbliżonych parametrach.

  • Szpachlowanie pęknięć

Pęknięcia najczęściej pojawiają się w okolicach okien i drzwi. Przed wykonaniem tego typu napraw konieczne jest sprawdzenie stanu podłoża. W przypadku, gdy jest ono niejednorodne zaleca się wykonanie bruzdy na styku różnych materiałów i wypełnienie jej materiałem zapewniającym wiązanie. Dopiero na tak przygotowane podłoże kładzie się odpowiedni materiał tynkarski.

Głębokie uszkodzenia i zacieki

Głębokie rysy i pęknięcia należy opukać, aby sprawdzić ich rzeczywistą wielkość i pozbyć się luźnego fragmentu materiału konstrukcyjnego. W przypadku zacieków – mokre powierzchnie przed naprawą należy osuszyć. Kolejnym krokiem jest skucie osłabionej struktury ściany. Ubytki wypełniamy zaprawą cementową, w której zatapiamy siatkę zbrojną. Ubytki uzupełnia się tym samym materiałem lub innym o zbliżonych parametrach. Dobierając go, szczególną uwagę należy zwrócić na grubość ziarna użytego w zaprawie. Jego wielkość wpływa na fakturę powierzchni tynku.  Dopiero na tak przygotowaną ścianę kładziemy gładź szpachlową, co zapewnia nam zachowanie odpowiedniej twardości. Do scalania naprawionych powierzchni najczęściej wykorzystuje się gładź gipsową i gipsowe masy szpachlowe. Trwalsze od nich są gładzie cementowo-wapienne lub wapienno – cementowe. Mają różną grubość ziarna i stosowane są na tynkach wapienno-cementowych oraz wapiennych z dużym ziarnem.