Montaż ogrzewania podłogowego nie jest sprawą łatwą. Chociaż „podłogówka” w najpopularniejszym wydaniu to tylko beton z powtykanymi weń rurami grzewczymi, podczas jej instalacji dojść może do wielu błędów, które w późniejszym czasie mogą odbić się zarówno na kulturze pracy, jak również stanie technicznym pobliskich ścian. W najgorszym przypadku zalewająca konstrukcję budynku woda pochodząca z rur grzewczych może przyczynić się do defektów we właściwościach nośnych ścian. Dlatego też tak ważne jest, by przede wszystkim podczas samej instalacji zwrócić uwagę na ewentualne błędy wykonawcze. Najlepiej zlikwidować je już na samym początku, zanim położymy posadzkę – gdy usterka pojawi się po pracach wykończeniowych, nie obejdzie się bez zrywania podłóg.

1. Niedocenienie papierkowej roboty: brak projektu, błędy w dokumentacji

Podczas decyzji o zastosowaniu w naszym domu ogrzewania podłogowego bardzo ważne jest wykonanie odpowiedniego projektu. Dlaczego? Niedopasowanie do siebie elementów negatywnie wpłynie zarówno na wydajność instalacji, jak również koszty eksploatacyjne. Do tego dochodzi wykonanie rzetelnego planu całej pętli ogrzewania naniesionej na plan domu – dzięki temu podczas drobnych prac wykończeniowych w późniejszym czasie (np. kładzenia listew) ustrzeżemy się przypadkowych uszkodzeń.

2. Niestarannie przygotowane podłoże, złe osuszenie budynku

Instalację ogrzewania płaszczyznowego można przeprowadzić wyłącznie w budynku, który jest już zamknięty. Oznacza to, że prace dekarskie powinniśmy mieć już za sobą, a bryła domu ma już zamontowane drzwi i okna. Dzięki temu unikniemy gwałtownego schnięcia powierzchni jastrychu, który w innym przypadku mógłby zacząć pękać, uszkadzając rurki grzewcze. Samą instalację powinniśmy zaś kłaść na wyrównanym, dokładnie osuszonym podłożu, które dodatkowo powinno się zabezpieczyć folią. Ostatni punkt jest istotny zwłaszcza w przypadku korzystania z miedzianych rur, które w kontakcie z betonem mogą rdzewieć i co za tym idzie zacząć przeciekać.

3. Błędy w projekcie: za długi ciąg grzewczy, rury zbyt blisko siebie, brak dylatacji

Jeśli cały system zaplanuje się jako zbyt długi, to wtedy ogrzewanie może w ogóle nie działać – nie zostanie osiągnięte odpowiednie ciśnienie wody, dlatego też całość nie uzyska odpowiedniego „napędu”. Długość jednego obiegu nie powinna przekraczać 80 m (przy rurach o większej średnicy może to był nieco więcej). Do tego rur nie powinno się układać zbyt blisko siebie – przegrzana podłoga może odkształcać posadzkę. Szczeliny dylatacyjne umieszczamy zaś nie tylko w wylewce, ale również tak, by dylatacje oddzielały poszczególne pętle grzewcze. Należy przy tym zadbać, by łączenia rur przypadały na miejsca, które nie będą zakryte wylewką.

4. Brak wzmocnień w krytycznych miejscach, lekceważenie parametrów producenta

Jeśli przewidujemy duże obciążenie podłogi , która zawierać będzie w sobie części instalacji grzewczej, należy dodatkowo dozbroić wylewkę. Odpowiednia do tego będzie siatka z prętów stalowych, która powinna „wystawać” poza obrys krytycznego miejsca o ok. 50 cm. Do tego pamiętajmy, by zwracać uwagę na maksymalne parametry użytkowe podawane przez producenta, zarówno jeśli chodzi o obciążenia, jak również istotne drobiazgi, jak np. minimalny promień gięcia rur w pętli. Dobrze będzie, jeśli rozdzielacz zostanie zamontowany, jak najbliżej instalacji.

5. Pośpiech to zły doradca: brak próby szczelności, zbyt szybkie położenie posadzki

Zanim dojdzie do wylewki, powinniśmy przeprowadzić próbę szczelności całego systemu. W tym celu napełniamy ją wodą, a po kilku godzinach sprawdzamy pod kątem spadków ciśnienia. Jeśli dojdzie do znacznych ubytków, oznacza to, że w którymś miejscu nastąpił przeciek – bezwzględnie należy go wykryć i zlokalizować. Jeśli już jastrych leży na swoim miejscu, należy umiejętnie dobrać posadzkę. Na wstępie odrzucamy wszystkie syntetyczne pokrycia, takie jak np. podłoga żywiczna, a uwagę zwracamy przede wszystkim w stronę płytek, najlepiej kamiennych. Dobrze oddają one ciepło i jednocześnie nie blokują jego przepływu w takim stopniu, jak posadzki z grubego drewna.